Jäsenyritykset

Saumaustyökortti

Saumaustyökortti

Kun vaadit laatua
vaadi saumaustyökortti

Saumaustyökorttikoulutus

Julkisivun pinta-alasta on vain noin 1% saumaa. Vaikka osuus on pieni, on se silti tärkeä rakenteiden elinkaaren kannalta. Lisäksi uudet rakennusten energiamääräykset vaativat sisätilojen olevan entistä tiiviimpiä. Terveellisen sisäilman kannalta tärkeässä roolissa on toimiva talotekniikka. Huimaa vauhtia lisääntyvä talotekniikka vaatii tiiviit rakenteet toimiakseen oikein. Usein kuitenkin näitä tärkeitä saumaustöitä tekevät henkilöt, joilla ei ole riittävää alan kokemusta tai tietoa käytettävistä materiaaleista tai menetelmistä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet tehdä saumaustöitä tämän päivän ohjeiden ja määräysten mukaisesti, sekä suoriutumaan saumaustyökortin vaatimusten mukaisista teoriatentistä ja työnäytöstä. Tentin ja näyttökokeen hyväksytysti läpäissyt henkilö saa tutkintotodistuksen suorittamastaan talonrakennusalan ammattitutkinnon osasta Joustavat saumaukset (talonrakennusalan ammattitutkinnon osa nro 33). Koulutuksen kokonaisuudessaan suorittanut voi hakea henkilösertifiointia Suomen Laatusertifiointi Ry:lta. Henkilösertifikaatin myöntäminen edellyttää 1,5 vuoden työkokemusta rakennusalalta.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työntekijöille, työnjohtajille sekä valvojille, jotka työssään ovat tekemisissä elementtisaumaustöiden kanssa. Koulutuksen kielitaitovaatimus on B1.1 – tasoinen suomen kielen taito.

Koulutusmuoto

Koulutus koostuu teoriapäivästä ja näyttötyöstä, joka suoritetaan aidolla työmaalla. Näyttötyö on tehtävä 1,5 vuoden kuluessa lähiopetuspäivästä.

Koulutukseen hakeutuminen

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutusta, joko koulutuskalenterissa www.tts.fi tai sähköpostitse alla oleville henkilöille.

Koulutuksen hinta:

Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäseniltä 280€ + 200€ (näyttö) alv 24%
Ei jäseniltä 350€ + 200€ (näyttö) alv 24%
Hintaan sisältyy teoriapäivän lounas ja kahvit.

Lisätietoja:

Opintosihteeri:
Mia Tokkari,
gsm. 044 714 3722,
mia.tokkari@tts.fi

Koulutuspäällikkö:

Timo Pitkänen,
gsm. 050 387 9509,
timo.pitkanen@tts.fi