skip to Main Content

Suomen
Rakennussaumausyhdistys ry

Maamme johtavat saumausliikkeet ja materiaalitoimittajat perustivat Suomen
Rakennussaumausyhdistyksen vuonna 1994. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 36 jäsentä
(27 merkittävintä saumausurakoitsijaa kattaen koko Suomen ja yhdeksän valtuutettua tavarantoimittajaa).

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää elementtisaumaamisen, valmistusmateriaalien ja valmistusmenetelmien kehittämistä sekä materiaalien ja valmistusmenetelmien hyväksikäytön yleisiä edellytyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia yhdyssiteenä saumausurakoitsijoiden, saumausmateriaalien valmistajien, betoniteollisuuden, eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja saumausasioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen välillä.

Saumausyhditys on mukana kouluttamassa betonirakenteiden kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita ja korjaustyönjohtajia Suomen Betoniyhdistyksen vuosittain järjestettävillä pätevöitymiskurssilla.

Erittäin tärkeänä tehtävänä koettiin myös yhtenäisten takuu- ja toimitusehtojen luominen.Yhteisiä pelisääntöjä ja työmenetelmiä tarkennettiin myös vuonna 2001 käyttöön otetulla laatukäsikirjalla.

Jäsenet kokevat yhdistyksen keskuudessaan tärkeänä yhdyssiteenä jo pelkästään keskustelufoorumina, mutta yhdistyksen kautta jäsenet saavat myös tietoa käynnissä olevista alan tutkimuksista, heillä on yhdistyksen kautta mahdollisuus osallistua omaa toimintaa tukeviin projekteihin ja tutkimushankkeisiin sekä yleensäkin jäsenyyden kautta vaikuttaa alan kehitykseen.

Rakennussaumausyhdistys on myös onnistunut luomaan tunnettuvuuttaan, sillä yhdistyksen kannanottoja kysytään yhä enenevässä määrin. Lisäksi yhdistys on ollut mukana mm. seuraavissa projekteissa: RunkoRYL- saumaus 2010, SisäRYL 2013, RT-saumausohjekortit, Betonijulkisivujen saumausten suunnittelu ja laadunvarmistus, Rakennusten saumausmassat ja PCB-yhdisteet. Yhdistys työskenteli 2011 valmistuneen Eriste- ja levyrappausohjekirjan by 57 työryhmässä. Yhdistys on ollut mukana kehittämässä Saumaustyökortti koulutuksia yhdessä Työtehoseuran kanssa vuodesta 2017. Saumausyhdistys on osallistunut Rakennustietosäätiön (RTS) korjausrakentamisen yleisten laatuvaatimusten KorjausRYL julkisivuja käsittelevän osan laatimiseen.

Tunnettavuuden lisäksi yhdistys panostaa jäsenyritystensä luotettavuuteen mm. siten, että se valvoo jäsentensä työnantajavelvoitteiden suorittamista. Tarkoituksena on myös, että kun tilaaja teettää saumausurakan Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, hän voi olla varma, että työ tulee huolellisesti ja ammattitaidolla suoritetuksi ja lopputuloksena on siisti ja vedenpitävä sauma.

Koko yhdistyksen jäsenkunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Näihin kokouksiin pyritään saamaan esitelmöitsijä kertomaan joko ajankohtaisista asioista tai yleisesti alaa kiinnostavista asioista. Lisäksi yhdistyksen hallitus toimii aktiivisesti kokoontuen 4-5 kertaa vuodessa.

Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta saat puheenjohtaja Heikki Kivijärveltä, puh. 0400 683 003 tai varapuheenjohtaja Anton Panschinilta, puh 0400 165 579

Back To Top